LOGOWANIE KLIENTA
E-mail:
 
Dzisiaj jest: data | czas
Szukaj:
Infolinia: 0801-003-312
Profesjonalna obsługa serwisowa dla Firm.
Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną, serwis sprzętu i oprogramowania. Serwis komputerowy na telefon. Zapraszamy firmy - Szczecin i okolice. Infolinia: 0801 003 312.
PAKIETY DLA FIRM

Comarch-ERP

Pobierz demo Comarch ERP Optima, najlepszy program dla firm, łatwy w obsłudze i zgodny z przepisami

wizytówka

usługi informatyczne i obsługa informatyczna firm w Szczecinie
serwis komputerowy; naprawa komputerów; serwis PC; drukarki; naprawa; kodernizacja
oprogramowanie dla firm; bezpieczeństwo; it
sieci; LAN; usługi informatyczne i obsługa informatyczna firm w Szczecinie; sieci komputerowe
serwery; hostingi; domeny; ssl
oprogramowanie; usługi informatyczne i obsługa informatyczna firm w Szczecinie; oprogramowanie dla firm
Słowniczek

Sortowanie po W

FrazaDefinicja
wektor Uporządkowana seria wyrazów lub liczb używana w kwerendzie w Usłudze indeksowania. Na przykład pojedynczy dokument może mieć następujący wektor współautorów (Scott Cooper, Don Hall, Amy Egert)... czytaj dalej »
wiadomość Jednostka informacji usługi kolejkowania wiadomości przesyłana między komputerami, na których uruchomiono tę usługę. Wiadomość może zawierać dane tekstowe lub binarne zdefiniowane przez wysyłającą aplikację. Wszystkie wiadomości, łącznie z..... czytaj dalej »
wiązanie Baza danych w systemie Novell NetWare 3.x zawierająca informacje dotyczące organizacji i zabezpieczeń użytkowników i grup... czytaj dalej »
widok drzewa Hierarchiczna reprezentacja folderów, plików, dysków i innych zasobów podłączonych do komputera lub sieci. Na przykład Eksplorator systemu Windows używa widoku drzewa do wyświetlania zasobów podłączonych do komputera lub sieci... czytaj dalej »
wielokrotny rozruch Konfiguracja komputera, w której uruchamiane są dwa lub większa liczba systemów operacyjnych... czytaj dalej »
wirtualna pamięć drukarki W przypadku drukarki PostScript pamięć wirtualna drukarki jest to część pamięci, w której przechowywane są informacje dotyczące czcionek. Pamięć w drukarkach PostScript jest podzielona na dwa obszary: na pamięć pasmową i pamięć wirtualną...... czytaj dalej »
wirtualna sieć lokalna (VLAN) Logiczna grupa hostów w jednej lub kilku sieciach lokalnych (LAN), które pozwalają hostom komunikować się tak, jakby znajdowały się one w tej samej fizycznej sieci lokalnej... czytaj dalej »
wirtualna sieć prywatna (VPN) Rozszerzenie sieci prywatnej obejmujące hermetyzowanie, szyfrowane i uwierzytelniane łącza w sieciach udostępnianych lub publicznych. Sieć VPN może zapewniać połączenia dostępu zdalnego i routingu do sieci prywatnych za pośrednictwem Internetu... czytaj dalej »
wirtualny adres IP Adres IP współużytkowany przez hosty klastra oprogramowania do równoważenia obciążenia sieci. Klaster oprogramowania do równoważenia obciążenia sieci może również używać wielu wirtualnych adresów IP, na przykład w klastrze zawierającym..... czytaj dalej »
wirus Program, który usiłuje rozprzestrzeniać się z komputera na komputer i powodować uszkodzenia (przez usuwanie lub zniekształcanie danych) albo utrudniać pracę użytkownikom (przez wyświetlanie komunikatów lub zmienianie informacji wyświetlanych na..... czytaj dalej »
witryna Jedna lub kilka odpowiednio połączonych (za pomocą łączy o dużej niezawodności i szybkości) podsieci protokołów TCP/IP. Witryna pozwala administratorom szybko i w łatwy sposób konfigurować dostęp do usługi Active Directory i topologię..... czytaj dalej »
wolne miejsce Dostępne miejsce używane do tworzenia dysków logicznych na partycji rozszerzonej... czytaj dalej »
wolumin Obszar służący do magazynowania danych na dysku twardym. Wolumin jest formatowany przy użyciu systemu plików, takiego jak FAT lub NTFS oraz jest mu przypisywana litera dysku. Zawartość woluminu można przeglądać, klikając jego ikonę w Eksploratorze..... czytaj dalej »
wortal Portal wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny, tematycznie do siebie zbliżone, np. dotyczące muzyki, filmu, programów komputerowych, motoryzacji... czytaj dalej »
wpis wartości Ciąg danych, który pojawia się w prawym okienku okna rejestru i definiuje wartość zaznaczonego klucza. Wpis wartości ma trzy części: nazwę, typ danych i wartość... czytaj dalej »
wstrzymanie Stan węzła w klastrze. Węzeł jest w pełni aktywnym członkiem klastra, ale nie może akceptować nowych grup zasobów (na przykład grupa zasobów nie może być awaryjnie przejmowana od wstrzymanego węzła i zwracana do niego). Wstrzymany węzeł może..... czytaj dalej »
wycinek Plik, który tworzy się, gdy użytkownik przeciąga część dokumentu na pulpit... czytaj dalej »
wygaszacz ekranu Ruchomy obraz lub wzór, który pojawia się na ekranie, jeśli użytkownik nie używa myszy lub klawiatury przez określony czas... czytaj dalej »
wykaz W przypadku Usługi indeksowania jest to kolekcja wszystkich informacji dotyczących indeksowania i przechowywanych właściwości określonej grupy katalogów systemu plików. Usługa indeksowania domyślnie indeksuje wykazy System i Web na dysku twardym... czytaj dalej »
wykrywanie błędów Technika wykrywania, że pewne dane zostały utracone podczas transmisji. Pozwala ona oprogramowaniu odzyskać utracone dane przez powiadomienie komputera transmitującego o konieczności ich ponownej transmisji. .. czytaj dalej »
wyodrębnianie Podczas wyodrębniania pliku w określonym folderze tworzona jest jego nieskompresowana kopia. Plik oryginalny pozostaje w folderze skompresowanym... czytaj dalej »
wystąpienie obiektu wydajności Termin używany w przypadku Monitora systemu do odróżnienia wielu obiektów wydajności tego samego typu na komputerze... czytaj dalej »
wyłączanie Uczynienie urządzenia niefunkcjonalnym. Na przykład jeżeli urządzenie jest wyłączone w konfiguracji sprzętowej, to nie można go używać, gdy komputer korzysta z danej konfiguracji sprzętowej. Wyłączenie urządzenia przyczynia się do zwolnienia..... czytaj dalej »
względna nazwa wyróżniająca Część nazwy wyróżniającej obiektu, która jest atrybutem obiektu. W przypadku większości obiektów jest to atrybut Nazwa pospolita. W przypadku głównych obiektów zabezpieczeń domyślną nazwą pospolitą jest nazwa główna zabezpieczeń..... czytaj dalej »
wzorzec nazw domen Kontroler domeny wyznaczony do sterowania operacjami dodawania lub usuwania domen w lesie. W danej chwili może istnieć tylko jeden wzorzec nazw domen w lesie... czytaj dalej »
wzorzec operacji Kontroler domeny wyznaczony do pełnienia jednej lub kilku specjalnych funkcji w domenie usługi Active Directory. Kontrolery domeny przypisane do specjalnych funkcji wykonują operacje punktowe (operacje, które nie mogą być wykonywane jednocześnie w..... czytaj dalej »
wzorzec początkowy Udostępniony folder, którego pliki i foldery są replikowane do innych udostępnionych folderów podczas początkowego konfigurowania replikacji. Po zakończeniu replikacji nie ma wzorca początkowego, ponieważ wszystkie repliki mogą akceptować zmiany i..... czytaj dalej »
wzorzec schematu Kontroler domeny wyznaczony do kontrolowania wszystkich aktualizacji schematu w lesie. W określonym momencie może istnieć tylko jeden wzorzec schematu w lesie... czytaj dalej »
włączanie Uczynienie urządzenia funkcjonalnym. Na przykład jeśli urządzenie jest włączone w danych ustawieniach konfiguracji sprzętu, to można go używać, gdy komputer korzysta z tej konfiguracji... czytaj dalej »
właściwość Charakterystyka lub parametr klasy obiektów lub urządzeń. Właściwości plików programu Microsoft Word obejmują, na przykład, następujące właściwości: Rozmiar, Utworzony i Znaki... czytaj dalej »
Modernizacja serwerów
Własny pakiet

avastSoftechGdata Comarch ERP Optima iComarch 24 iFaktury 24 iBard 24 Comarch ERP Rozwiązania mobilne

© 2004 - 2016 Logic Net - Wszelkie prawa zastrzeżone.  Nasz adres: Logic Net Sp. z o.o. - Usługi informatyczne - ul. Libelta 62, 71-274 Szczecin